Dyplom

Dyplom ukończenia szkolenia z zakresu Oxybrazji Wodno-Tlenowej
Certyfikat ukończwenia szkolenia z zakresu  -Epiderma Med - Planing - European Cosmetic School Broadway Beauty