REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.

Regulamin świadczenia usług kosmetycznych

w Salonie Kosmetycznym Paulina Nycz Lauren

 • Klienci salonu kosmetycznego Paulina Nycz Lauren są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu.
 • Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.
 • Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk firmy Ecolab (zgodnie z EN 1500) i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.
 • Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu, okularach ochronnych i maseczce.
 • Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach niebezpiecznych.
 • Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku. (instrukcja – poniżej) Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 • Pracownicy zakładu kosmetycznego utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń. Zabrania się pracownikom noszenia biżuterii w postaci pierścionków czy bransoletek w czasie pracy.
 • W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.
 • Pracownicy z sączącymi się zmianami oraz skaleczeniami na rękach niedającymi się właściwie zabezpieczyć są wyłączeni od świadczenia usług kosmetycznych do czasu wyleczenia.
 • Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia klientów salonu.
 • Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.
 • Klienci przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.
 • Wykonanie zabiegu makijażu trwałego wymaga pisemnej zgody klienta na wykonanie zabiegu.
 • Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych). Są to bardzo istotne informacje, szczególnie w przypadku kwalifikacji do zabiegów elektrostymulacji.
 • Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 • Niezastosowanie się klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Saloniku Kosmetycznego Paulina Nycz Lauren za przeprowadzony zabieg.
 • W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.
 • Pracownik porządkuje stanowisko pracy po każdym przeprowadzonym zabiegu.
 • W pomieszczeniach zabiegowych zakładu obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Na terenie całego salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 • W salonie używa się preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia- Państwowy Zakład Higieny.
 • Instrukcja użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku.
 • Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku są przechowywane w specjalnie do tego celu przeznaczonych, zamkniętych pojemnikach.
 • Zabrania się używania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku do kolejnego zabiegu bez uprzedniej dezynfekcji tych narzędzi.
 • Po każdym użyciu narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku poddawane są dezynfekcji.
 • Bezpośrednio po użyciu, narzędzia są myte pod bieżącą wodą ze środkiem antybakteryjnym, następnie zostają umieszczone w myjce ultradźwiękowej ze środkiem myjąco-dezynfekcyjnym; ultraseptin classic o szerokim spektrum działania w całkowitym zanurzeniu.
 • Pojemniki z narzędziami zalanymi środkiem dezynfekcyjnym są szczelnie zamykane, znakowane.
 • Narzędzia poddawane są dezynfekcji środkiem dezynfekcyjnym przez okres określony przez producenta stosowanego środka dezynfekującego.
 • Po dezynfekcji płynnej narzędzia są dokładnie płukane pod bieżącą wodą, osuszane, a następnie pakowane i zgrzewane w torebkach do sterylizacji po czym zostają umieszczane w autoklawie medycznym klasy B (Tau Clave 3000 F.V)i poddawane sterylizacji w wysokiej temperaturze.